Кеннет Тейлор - Безліч цікавого для дітей Царя

 

СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ

 

Название: Безліч цікавого для дітей Царя
Автор: Кеннет Тейлор
Издательство: Свет на Востоке
Год: 2010
Страниц: 112
Формат: PDF
Качество: Отличное
Язык: Украинский

Описание: У легкій та доступній формі книга знайомить дітей із головними засадами християнської віри.

Зміст:

ЗМIСТ
1. Iснує тiльки один Бог ................... 9
2. Ким є Бог? ........................... 11
3. Звiдки походить Бог? ................... 13
4. Як ми можемо знати, що iснує Бог,
  якщо ми неспроможнi бачити Його? ....... 15
5. Бог Отець, Бог Син i Бог Дух Святий ....... 18
6. Навiщо Бог створив людину? ............. 20
7. Ще бiльше про великого Бога .............22
8. Ангели ............................. 24
9. Хто такий сатана? ..................... 27
10. Створення Адама та Єви ................ 29
11. Як грiх увiйшов у цей свiт ................ 31
12. В планi у Бога – послати Спасителя ........ 33
13. Наш добрий Пастир ................... 35
14. Що станеться, якщо ми попросимо Iсуса
  стати нашим особистим Спасителем ....... 37
15. Чому Iсус врятував мене? ............... 39
16. Чи врятує мене Iсус, якщо я
  намагатимусь бути гарним? ............... 41
17. Дiти Царя ........................... 43
18. Де був Iсус до Свого народження? ......... 45
19. Чим вiдрiзняється Iсус-дитя
  вiд iнших дiтей? ..................... 47
20. Чудеса, вчиненi Iсусом .................. 49
21. Смерть Iсуса Христа .................. 52
22. Воскресiння Iсуса..................... 54
23. Iсус повертається до Свого Отця.......... 57
Kennet Teylor.UKR.indd 6 08.10.2010 17:34:04
7
24. Iсус прийде ще раз.................... 59
25. Дух Святий......................... 61
26. Чи мають християни
  право чинити неправильно?.............. 63
27. Хто сидить на престолi твого серця? ........ 65
28. Цар повинен завжди залишатися
  на твоєму престолi ..................... 67
29. Приносити плiд .................... 70
30. Як можна довiдатись,
  чи любить людина Господа?.............. 72
31. Що трапляється, коли дитя Боже грiшить? ... 74
32. Чому ми iнодi повиннi бути покаранi? ...... 76
33. Лист вiд Бога......................... 78
34. Звiдки ти знаєш, що Бiблiя права?.......... 80
35. Що станеться,
  якщо ми не будемо читати Бiблiю?......... 82
36. Що Бог хоче вiд мене? .................. 84
37. Чому християни не завжди
  дотримуються єдностi? ................. 86
38. Що означає прощати? .................. 88
39. Твоя нагорода ....................... 90
40. День Господа ......................... 92
41. Чи примирився ти з Богом? ............ 94
42. Про богослужiння ...................... 96
43. Ким ти хочеш бути, коли виростеш? ........ 98
44. Хто має право розмовляти з Богом? ........ 100
45. Неправда ............................ 102
46. Хто Творець усього живого? .............. 104
 
 
Размер: 3,65 МБ (3 830 463 байт)