І. М. Небожинський - Методичні та практичні поради для регента хору

 

СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ

 

Название: Методичні та практичні поради для регента хору
Автор: І. М. Небожинський
Издательство: Київ
Год: 2012
Страниц: 126
Формат: PDF
Качество: хороше
Язык: український

О книге: Посібник І. М. Небожинського «Методичні та практичні поради для регента хору» дає можливість розширити знання про регентське служіння в Церкві, дає напрямок для вдосконалення диригентської техніки та розуміння роботи з хором.
Книга рекомендована для усіх регентів, незалежно від конфесійної приналежності. 

ПЕРЕДМОВА ВІД ВИДАВЦЯ
ДОРОГІ ДРУЗІ!
У своїх руках ви тримаєте унікальну в Україні книгу - посібник для духовно-музичних працівників - регентів церковних хорів. На даний час - це єдина робота у галузі диригентського мистецтва в Церкві Христовій.
Велика вдячність Богу і тим, хто доклав чималих зусиль, щоб цей посібник був створений і
став доброю допомогою нашим регентам та нашим хорам.
Безперечно, коли у церковному служінні лунає хоровий спів, то серця Божого народу стають
м'якшими і більш сприятливими до сприйняття Божого Слова.
Жаль, що наш дорогий брат Іван Небожинський не дожив до дня, коли цей посібник вийшов з
друку, але ми вдячні Богу за цього ревного і щирого мужа, який, віримо радіє вже у Господа. Його
праця залишається між Божим народом, який буде користуватися цим посібником. Мені приємно
відзначити, що цю не легку і так потрібну роботу продовжує втілювати у життя сестра Галина
Самусь.
Моє щире бажання і молитва до Господа, щоб хорові колективи Церкви ХВЄ України співали
якнайкраще, співали від щирого серця, і оспівували Ім'я Ісуса, Яке вище всіх імен у всесвіті. Нехай
цей посібник послужить всім регентам та церковним хорам розвивати свій талант, на славу Богу,
на збудову Церкви і на спасіння народам.
Старший єпископ Церкви ХВЄ України
М. С. Паночко

РЕЦЕНЗІЯ
на навчальний посібник доцента кафедри диригування
ЛНМА ім. М. Лисенка Небожинського І. М.
«Методичні та практичні поради для регента хору»
Навчальний посібник «Методичні та практичні поради для регента хору» - досить
об'ємна робота, в якій висвітлюються питання основ техніки диригування, хорознавства,
даються короткі відомості з музичної грамоти, сольфеджіо і музичної термінології, пропонується ряд вправ для вироблення у студентів почуття ритму, чіткої дикції, твердої атаки
звуку, дихання, вирівнювання регістрів та розширення діапазону співаків, інтонування інтервалів, відчуття акордового звучання, тобто дається цілий комплекс знань, які необхідні
для підготовки майбутніх регентів хорів.
Матеріал викладається за принципом «від простого до складного», у зв'язку з чим ряд
питань, зокрема, з розподілу основи техніки диригування, такі як: диригування складних
розмірів, диригування творів без визначеного розміру, диригування творів з перемінним
розміром, тактування виняткових ритмічних угрупувань, висвітлюється не в єдиному блоці, а з розрахунку на те, що студентові необхідна певна технічна підготовка, щоб засвоїти їх
належним чином, вони подаються в різний час.
Те, що навчальний посібник написаний дохідливо, з конкретним визначенням суті того
чи іншого поняття, свідчить про великий досвід педагогічної діяльності та практичної роботи з хоровими колективами автора. Тому відповіді на поставлені питання формуються
коротко, чітко і точно та підкріплюються прикладами з духовної музики.
Навчальний посібник «Методичні та практичні поради для регента хору» доцента Небожинського І. М. можна рекомендувати до друку.
Народний артист України,
професор Юзюк І. С.

РЕЦЕНЗІЯ
на навчальний посібник доцента кафедри диригування
ЛНМА ім. М. Лисенка Небожинського І. М.
«Методичні та практичні поради для регента хору»
Навчальний посібник «Методичні та практичні поради для регента хору» розрахований для студентів майбутніх регентів церковних хорів, які до початку навчання не мали
достатньої музичної підготовки, не вивчали техніки диригування. Автор посібника, маючи
великий педагогічний досвід, викладає матеріал з логічною послідовністю від простого до
більш складного, доступною, лаконічною мовою, зрозумілою для початкуючих регентів.
Одночасно, треба відзначити, що посібник охоплює всі найважливіші проблеми техніки
диригування, хорознавства, елементарної теорії музики, сольфеджіо. Для практичного засвоєння окремих проблем техніки диригування, хорознавства автор посібника використовує уривки з творів духовної музики, що наближає його до потреб виховання регентів
хорів. Посібник на даний час є єдиним навчальним матеріалом для контингенту студентів
з слабою музичною підготовкою, тому його варто рекомендувати до друку, він буде доступним і корисним у процесі навчання майбутніх регентів.
Заслужений артист України,
професор Дерев'янко Б. П.

ПЕРЕДМОВА
Боже Слово і пісня завжди були у великій єдності протягом всієї історії християнської церкви.
Навіть у період важких переслідувань євангельська пісня ніколи не втрачала своєї життєдайності,
звучала у весь голос, будила народ до святого життя та наповнювала серця великою Божою Любов'ю.
Євангельська Церква натхненна Господнім Словом і Святим Духом прославляла, прославляє і
буде прославляти псалмами, гімнами і піснями духовними Господнє ім'я! Серце, наповнене великою любов'ю та вдячністю за спасіння ніколи не перестане радіти, хвалити, дякувати і поклонятися
Йому в піснях. Нехай Господь допоможе нам донести Добру Новину через євангельську пісню до
серця українського народу. Ось так ми повинні розуміти роль і значення духовної пісні у наших богослужіннях.
Сьогодні ми маємо сприятливі умови для того, щоб християнська пісня звучала вільно і щиро,
єднала народи до великої любові і приносила усім Боже благословіння.
А тепер бажаю торкнутися стану хорового співу у наших церквах. Чи він на сьогоднішній день
відповідає такій високій духовній меті? На превеликий жаль дана ділянка тієї надзвичайно важливої
роботи за останній час не отримала відповідного розвитку, вона відчутно починає набирати певного
заспокоєння, і тим самим поступово починає втрачати свою суть і значення.
Слід зазначити, що навіть не у всіх церквах великих міст хоровий спів знаходиться на належному рівні, а що тоді можна казати про стан співу в селах і районних центрах. Там хорова справа знаходиться в занедбаному стані, а в більшості громад хори зовсім відсутні.
Аналізуючи стан хорового духовного співу у церквах, можна зробити такий висновок - відсутність кваліфікованих регентів. Дуже часто або в більшості випадків керують хорами брати чи сестри
талановиті за Божим даром і виконують свою працю надзвичайно самовіддано, але відсутність музичної грамоти та регентської школи дається взнаки. Досить часто такий спів мало відрізняється від
загального.
Що робити? Скласти руки і змиритися з тим, що ми маємо - це не вірно і недопустимо. Бог послав нам такий чудовий час, коли ми можемо прославляти ім'я Господнє ангельським співом, співом,
який буде кликати людські серця, будити їх до свідомого єднання і любові до нашого Спасителя.
Розуміючи суть проблеми місцевих церков в Україні та діаспорі щодо організації хорового співу
на належному рівні, виникла ідея створення регентських курсів в нашому братстві. Метою цих курсів є підготовка кваліфікованих регентів.
Наступним кроком в реалізації цього задуму виникла ідея написання методичного посібника,
основним завданням якого є навчити братів і сестер регентської справи та підвищити кваліфікацію
тих регентів, які вже мають певний практичний досвід роботи з церковним хором, але відчувають
потребу в удосконаленні своєї диригентської техніки.
Завдячуючи нашому Господу, Який дав мені сили, мудрості і творчої наснаги використати свій
більш ніж півстолітній творчий досвід викладання хорових дисциплін та практичної роботи з різними хоровими колективами, та спираючись на кращі традиції диригентської школи Галичини презентую Вам мій скромний творчий доробок - посібник «Методичні та практичні паради для регента
хору».
Я буду дуже радий, якщо ця праця допоможе Вам опанувати регентську справу.
З повагою,
брат в Христі Небожинський І. М

ЗМІСТ
Слово єпископа З
Рецензії. 4
Передмова 6
Вступ 7
РОЗДІЛ 1.
ТЕХНІКА ДИРИГУВАННЯ
Диригентський апарат і його складові частини 8
Динаміка та її зміни 13
Основні схеми таксування 18
Аналіз диригентського руху. 19
Показ вступу і різні його види 20
Вступ до основної ритмічної вартості 20
Шестидольна схема 25
Замах до неповної долі такту. 26
Внутрішній замах 30
Тактування у повільних темпах 33
Схеми складних мішаних розмірів 35
Тактування у швидких темпах 37
Тактування складних мішаних розмірів у швидких темпах 43
Штрихи (Показ характеру звуку) 44
Зняття звучання в кінці і в середині музичного твору 45
Фермати 48
Диригування творів з перемінними розмірами 56
Тактування довгих ритмічних вартостей і пауз 58
Диригування творів без визначеного розміру. 59
Тактування акцентів та синкоп 60
Тактування виняткових ритмічних угрупувань 61
124

РОЗДІЛ 2.
ГОЛОВНІ ПИТАННЯ З ХОРОЗНАВСТВА
Що таке хор 62
Про організацію хору. 62
Перевірка голосових даних 63
Основи хорової роботи
Праця над звуком 64
Дихання 65
Дикція 66
Характеристика голосів 66
Типи хорових колективів
Мішаний хор 68
Кількісний склад хору. 68
Однорідний хор 69
Розстановка хорових партій 70
Розспівка хору 71
Ансамбльово-хорові навички 72
Інтонація 73
Хорова партитура і робота над нею 74
Вивчення музичного твору з хором 74
Принципи добору хорового репертуару. 75
Спів без супроводу (а капела) 76
КОРОТКІ ВІДОМОСТІ З СОЛЬФЕДЖІО 77
Коротенькі відомості про нотне письмо 78
Інтервали 80
ВПРАВИ 85
Словник музичних термінів
101
Використана література 109
Сторінки біографії
Регент як служитель в церкві
112
Як личить святим 115


Размер: 8,75 МБ (9 181 205 байт)